Профил на купувача

ЕИК: 000410031
Адрес: град Левски, ул. „Никола Вапцаров“ 5, пк5900
Държава: Република България
Лице за контакти: Евгения Петрова Иванова – Управител
Телефон: 0888 86 68 08