НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО

д-р Иван Иванов – началник отделение
телефон за връзка: 0879 064 664

СТАРША СЕСТРА

Надя Кирова

телефон за връзка със сестри 0878 210 138;

ОРДИНАТОРИ

Д-р Мария Ванкова
Д-р Весела Павлова
длъжност: Психолог

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

0879 06 46 65

Галерия на Психиатрично отделение