НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО

д-р Анета Атанасова
телефон за връзка: 0878 21 01 63

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Румяна Маринова

ОРДИНАТОРИ

д-р Маргарита Станева
длъжност: ревмокардиолог
д-р Наталия Малева
длъжност: ендокринолог
д-р Сийка Балабанова
длъжност: нафролог
д-р Камен Атанасовски
длъжност: пулмолог

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

0878 21 01 62

Галерия на вътрешното отделение