История на болницата

Както пише в книгата си „Градът с името на апостола“ Христо Иречекски, през 1989 г.: „медицински специалисти и работници, и най-вече болните и техните близки въздъхват с облекчение …. И с право! Защото северозападно от града, където преди повече от 5 столетия е основан нашият Караагач, върху 4321 кв. м. дворна площ е изграден архитектурния ансамбъл на днешната „Многопрофилна болница за активно лечение Левски“ ЕООД.“

 

Сградата на болницата е нова, проектния капацитет е 300 легла. В 8-те блока на 3 и 6 етажа е предвидено разполагане на:

– Детско отделение;

– Акушеро-гинекологично отделение;

– Вътрешно отделение;

– Неврологично отделение;

Функционално е проектирано изграждането на:

– Диагностично-консултативен блок;

– Стационарен блок;

– Административно – стопански блок;

– Отделение по образна диагностика;

– Клинична лаборатория;

– Физиотерапия и рехабилитация.

Тази дългоочаквана от жителите на гр. Левски и общината нова и модерна болница е открита през 1991 г.