Управител

Евгения Петрова Иванова
телефон за връзка: 0888 86 68 08

Главна медицинска сестра

Кичка Сименова Маринова
телефон за връзка: 0878 21 01 55